Gå til hovedmeny

Fuglekassekamera

Sjekk opp vår demonstrasjonsside for fuglekassekameraer.


Bla i vår vinterkatalog

Kjøp gavekort!


Gyldendals store fugleguide og Norske fugler      Tilbud nå kr 648 – enkeltvis kr 846 

Rødstrupepakken

Pris: 648
Frakt på varen: 59,-
Publiser på FaceBook!
Tilgjengelighet: 10+ på lager
Her får du den beste boken for identifikasjon av fugler og boken hvor du kan lære mer om fuglene i en pakke. Gyldendals store fugleguide er den beste identifikasjonsboken for norske fugler og i Norske fugler får du lære mer om fuglene du finner i Norge.
Varenummer811100
Forlag/produsentGyldendal og Tom & Tom
ForfatterSvensson og Hermansen, P., Schandy, T.
Utgivelsesår2017-10 (nytrykk)
Antall sider448s og 343s
ISBN9788205418820 og 9788292916230
SpråkNorsk

De som kjøpte Gyldendals store fugleguide og Norske fugler kjøpte også
Gyldendals nordiske feltflora
Pris: 248
Guide til Norges fugleliv
Pris: 498
Fugledagbok
Pris: 199
Norske pattedyr
Pris: 298
Humler i Norge
Pris: 300
Tjeld krus
Pris: 150
Ekorn
Pris: 109
Hvem er det lille krypet der?
Pris: 129
Norske fugler og Norske pattedyr
Pris: 498

Gyldendals store fugleguide

Her kan du bla og se noen sider av boka  

Gyldendals store fugleguide er en heldekkende felthåndbok som beskriver alle fuglearter som kan ses i Norge, øvrige Europa, Nord-Afrika og store deler av Midtøsten. Boken er et standardverk for både nybegynnere og erfarne feltornitologer.

I den reviderte utgaven omtales et femtitalls nye arter. Boken bygger på de seneste års vitenskapelige erfaringer, noe som har ført til at blant annet lirer, rovfugler, måker, duer, ugler, trostefugler, sangere og varslere har fått større plass.

  • 900 arter beskrives i systematisk orden, derav 800 utførlig.
  • Gjennomarbeidede tekster beskriver hver arts størrelse, biotop, kjennetegn, variasjoner og lyd.
  • Over 200 billedsider med mer enn 4 000 vakre illustrasjoner viser hvordan ulike arters utseende kan variere på grunn av kjønn, alder, årstid og utbredelse. I tillegg er det illustrasjoner som viser fuglene i deres typiske miljø, altså slik man ofte ser dem i naturen.
  • Piler og korte tekster ved illustrasjonene er til god hjelp for å oppfatte viktige detaljer som gjør det lettere å bestemme hvilken fugl det er.
  • Instruktive kart gir rask veiledning om hvor fuglearten kan påtreffes.

Lars Svensson er en av verdens mest kjente fugleforskere. Sammen med avdøde ornitolog Peter J. Grant har han skrevet de instruktive tekstene. Bokens illustratører Killian Mullarney og Dan Zetterström er begge ornitologer og wildlife-kunstnere som har reist verden rundt for å hente materiale til sine illustrasjoner. Boken anses for å være verdens best fugleguide.

Norsk utgave - Gjennomarbeidet for norske forhold

Redaktør for den norske utgaven er Viggo Ree. Oversettelse av Jostein Sandvik og Per Ole Syvertsen. Boken konsentrerer seg om feltkjennetegn og lyder. Utbredelseskartene er små og boka omhandler ikke artenes biologi mm. Som felthåndbok for Norge og Europa er denne fugleguiden den beste på markedet. 

I denne tredje utgaven er det mye som er nytt. Systematikken er endret, noe som betyr at artene kommer i en annen rekkefølge enn tidligere. Bokens omfang er utvidet til 448 sider. Flere slekter og familier, slik som andefugler og måker, har fått større plass. Hele 20 nye plansjer er lagt til og i tillegg er det endringer på mange av de andre illustrasjonene. Illustrasjonstekstene har blitt mer detaljerte. Tekst om norske forekomster er oppdatert med betydelige endringer for noen arters vedkommende. Hekkestatus for fugleartene på Jan Mayen og Svalbard er presentert spesielt. Sjeldne arters opptreden i Norge er revidert.

Det har gått elleve år siden Gyldendals store fugleguide kom ut første gang. Den andre utgaven kom i 2004. Til sammen har nasjonalt tilpassede utgaver solgt i over 700 000 eksemplarer over hele Europa, og boka har vært en bestselger hos oss i alle disse årene. Gyldendals store fugleguide er markedets mest omfattende felthåndbok over fugler som kan sees i Norge, øvrige Europa, Nord-Afrika og deler av Midtøsten. Boka anses definivt blant norske aktive ornitologer og fugleinteresserte som normgivende standard for hvordan en fuglehåndbok skal være.

Gyldendals store fugleguide er laget for å ha med seg i felt, men det er også en bok man kan fordype seg i hjemme. For alle som er interessert i fugler er boka en like kjær følgesvenn som kikkerten.

Anmeldelse av 2.utg. fra Vår Fuglefauna 2010-2:

Verdens beste fuglefelthåndbok enda bedre!

Første utgaven av denne boken, laget av verdenskjente ornitologer og fugleillustratører, kom i 1999 (det kom i tillegg en norsk andreutgave i 2004). Nå er boken ytterligere supplert og mange feil rettet, samt at mye nytt angående artsrekkefølge, artssplittinger og navnsetting er integrert. Eksempelvis er andefuglene og hønsefuglene plassert først, 41 nye arter i forhold til 2004-utgaven er med, samt at vitenskapelig navn er forandret for flere arter (av norske meiser i den opprinnelig Parus-slekten er det faktisk kun kjøttmeis som fortsatt har Parus som slektsnavn). En rekke forbedringer er gjort angående tekst og illustrasjoner med det hovedformål å gjøre identifiseringen enklere. 

Totalt sett er mengden informasjon enorm til i slik en relativt liten bok å være. Alle rundt 900 fuglearter (hvorav omtrent 800 av dem mer utførlig omtalt) påtruffet i Europa, Nord-Afrika og store deler av Midtøsten er med. En del grupper (som duer, troster, sangere og varslere) er behandlet grundigere enn tidligere. Nye atlas og artslister som Verdens beste fuglefelthåndbok enda bedre! Lars Svensson, Killian Mullarney & Dan Zetterström 2010. Gyldendals store fugleguide – Europas og middelhavsområdets fugler i felt. 3. reviderte utgave. Norsk utgave ved Viggo Ree (red.), Jostein Sandvik og Per Ole Syvertsen. Gyldendal Fakta. 446 sider i format 14 x 20 cm, harde permer uten smussomslag. Vekt 880 gram. ISBN 978-82-05-39777-4. Pris 398,- fra Natur og Fritid. er publisert i de senere år har dannet grunnlag for bedre kart med henblikk på land som Algerie, Tsjekkia, Frankrike, Hellas, Marokko, Polen, Spania, Sverige, Tyrkia og Ural-området. 

Tekstene er fyldige og med klar hovedvekt på identifikasjon. Over 4000 illustrasjoner av jevnt over fantastisk kvalitet viser ulike drakter, og fuglene i naturlige og karakteristiske positurer. Angående vingespenn kan det bemerkes at målene er riktige, og ikke som i flere andre verk til dels basert på feilmålinger. Til gjengjeld finnes det tydeligvis tilstrekkelig materiale på vingespenn kun for et utvalg av vaderne og for blant annet svært få spurvefugler, da mål for et utall av artene i boken ikke er oppgitt. 

Teksten kunne med fordel vært delt i fire kapitler: Innledning (innhold omtrent som nå, men med enda mer konsekvent mal); størrelse, biotop, eventuell forekomst/hekking i Norge, føde, reirplassering og trekk), Utseende (former og farger/mønstre), Bevegelsesatferd (hvordan arten sitter, flyr, eventuelt oppfører seg på bakken og vannet, samt «nykker» som kniksing og halebevegelser) og Lyd (med særlig fokusering på forvekslingsarter). 

Boken er siden den kom i 1999 utgitt på 13 språk og med et samlet opplag på over 700 000 eksemplarer (drøyt 200 000 av dem i Sverige). Responsen har vært enormt positiv. 

Dette er et verk som har mye å gi alle kategorier av fugleinteresserte, fra "fuglebrettornitologer" og til de mest proffe/faglige. Selv finner jeg ikke minst stor glede i å bla i denne svært estetiske boken også bare for underholdningens skyld, eller for å lære mer om arter som ikke er påtruffet i Norge. 

De fleste brukere av slikt et verk vil aldri ane mer enn en brøkdel av alt det de involverte i produksjonen har å stri med (som økonomiske rammer, tidsnød og knapp sideplass). Helhetlig sett kan ikke en så omfattende bestemmelsesguide lages stort bedre. Ikke minst er det gjort en formidabel innsats i forbindelse med kvalitetssikring (mange feil i det første opplaget av den svenske utgaven er unngått i den norske), oversetting og tilrettelegging for norske forhold. 

Gratulerer og tusen takk for innsatsen! 

Roald Bengtson

Viggo Rees forord i den tredje utgaven:

Også denne norske utgaven er tilrettelagt for forholdene i vårt land når det gjelder fugleartenes utbredelse og statussymboler for bl.a. bestandsstørrelser, trekkforhold og sjeldenhetsgrad. Norge er et spesielt land i ornitologisk sammenheng fordi både Svalbard (inkl. Bjørnøya), Jan Mayen og tilstøtende havområder regnes inn under vårt ansvarsområde. Våre arktiske utposter representerer marginale arealer innenfor bokens behandlete område (Vest-Palearktis) som mange utlendinger ofte ikke tenker på når det gjelder fuglelivet i vår del av verden. Opplysninger om hekkefuglfaunaen på Svalbard og Jan Mayen er lagt inn i både tekst og statussymboler.

For hver art er det et avsnitt om lyd. Disse er beskrevet og bokstavert, og staveformen er blitt fornorsket. De norske navnene følger Norsk Ornitologisk Forenings (NOF) liste over fuglearter påtruffet i vårt land. NOF har en komité – Norsk navnekomité for fugl (NNKF) – som i perioden 1990-2008 arbeidet med å gi alle verdens rundt 10.000 fuglearter norske navn. Navnene i denne boken følger NNKFs anbefalte og publiserte navneliste, men med noen justeringer betinget av ny taksonomi. Fortløpende taksonomiske endringer og beskrivelser av nye fuglearter innebærer stadig behov for ajourføring av navnelisten over verdens fugler.

I vår moderne tidsalder med utstrakt reisevirksomhet, studier av utenlandsk faglitteratur, søk på internett og kontakt fugleinteresserte imellom har det framkommet et ønske om å få oppgitt engelske fuglenavn i tillegg til norsk og vitenskapelig navn. De engelske navnene følger den engelske 2010-utgaven av denne boken.

Arter i boken som hos oss kun er registrert som sjeldne gjester har fått statussymbol med fra én til tre stjerner etter sjeldenhetsgrad. Funn av sjeldne fugler i vårt land behandles av NOFs spesialkomité Norsk sjeldenhetskomité for fugl (NSKF). NSKF ajourfører dessuten den norske fuglelisten. Den siste norgeslisten er ajour pr. 1.3.2007. Årlige rapporter blir publisert i tidsskriftet Ornis Norvegica. NSKF er med i Association of European Records and Rarities Committees (AERC). Sentralt i dette arbeidet for en felles plattform for europeisk fuglesystematikk er AERCs Taxonomic Advisory Committee (TAC). TAC har beklageligvis ikke vært aktiv de siste årene. NSKFs publikasjoner er imidlertid i all hovedsak basert på denne systematikken. I tredjeutgaven av Gyldendals store fugleguide er det inkludert en del taksonomiske oppdateringer, bl.a. artssplittinger og nye vitenskapelige navn. Disse følger den svenske originalutgaven av denne boken (2010-utgaven), og er således ikke alltid i samsvar med TACs anbefalinger som NSKF følger. Verdifulle faglige kommentarer til den norske teksten har kommet fra flere ornitologer, bl.a. Georg Bangjord, Per Johan Tømmeraas og Tomas Aarvak. Georg Bangjord har også denne gang gitt viktige opplysninger om fuglearter på Svalbard og Jan Mayen.

Feltornitologi er blitt en viktig del av fugleforskningen – et fagfelt der mennesker som tilbringer mye tid med studier ute i terrenget står sentralt i arbeidet. Denne boken vil imidlertid ikke bare være viktig for erfarne fuglefolk med grønne jakker, notatbøker og teleskop, men den er også skrevet for nybegynneren som fatter interesse for fugleaktiviteter på fôringsbrett og i uthengte rugekasser. Med Gyldendals store fugleguide har vi fått den mest komplette og beste bestemmelsesboken på det norske markedet.

Viggo Ree

Norske fugler

Dette er ei bok som fyller kunnskapsbehovet om fuglene på en ny og bredt anlagt måte. Her kan du lese om fuglenes fantastiske tilpasninger til sine omgivelser, om deres daglige gjøremål og pikante detaljer fra deres familieliv. Boka presenterer interessante forskningsresultater og gir deg oppdatert informasjon om artenes bestandsstatus og trusler. Men samtidig ser vi også bredt bakover i tiden og belyser fuglenes plass i sagn, eventyr og navnetradisjoner.

NORSKE FUGLER er et samarbeidsprosjekt mellom Tom Schandy og Pål Hermansen, to av Norges mest profilerte og internasjonalt premierte naturfotografer og naturbokforfattere. Nå har de slått sammen 80 års felterfaring og lagd ei felles fuglebok. Det forteller sitt tydelige språk om at dette også er en unik bildeskatt! Tom Schandy er dessuten utdannet biolog med hovedfagsoppgave i ornitologi.

Fra innledningen til boken:

I Norge har det kommet en flom av fuglebøker de seinere årene. Hvorfor en til? Hva skiller denne boka fra de øvrige? Mange av de nye bøkene er veldig smale. De kan handle om fugler i skogen eller i by- og kulturlandskap, de konsentrerer seg om noen arter og artsgrupper, eller de tar for seg fuglekasser og fuglebrett. Mange bøker er rene felthåndbøker hvor identifikasjon av artene er det sentrale. Til forskjell fra alle disse bøkene, favner "Norske fugler" hele bredden i norsk fuglefauna.

Det er nå flere tiår siden det kom ei bok som omhandlet alle Norges fugler og formidlet god informasjon om fuglenes levevis og adferd og deres forhold til omgivelsene. Hensikten med denne boka er rett og slett å ta opp arven etter de gamle klassikerne og etablere seg som et nytt og moderne standardverk for innføring i Norges fugleliv.

Flertallet av fuglene i Norge har gått til dels kraftig tilbake i antall de siste årtiene på grunn av miljøødeleggelse, en kunnskap som er viktig å kommunisere. Det er ikke bare viktig informasjon i seg selv; akkurat som tidligere tiders gruvearbeidere brukte kanarifugler for å bli varslet om dårlig luft, kan vi i dag betrakte alle fuglene som "kanarifugler" for den miljøødeleggelsen som pågår. Slik sett blir boka også et forsvarsskrift for vårt livsmiljø.

Mange nyter synet av fugler, men kunnskapen om natur og fugleliv er ganske dårlig hos flertallet av dagens mennesker. Med denne boka i bokhylla vil du alltid kunne finne interessant informasjon om de artene du møter, og det åpner opp for en langt rikere naturopplevelse.

Bildematerialet er en vesentlig del av boka. Siden den ikke primært er rettet inn mot feltbestemmelse av arter, har vi kunnet være ganske frie i valget av bilder.

Bokas kapitler er organisert over samme lest og tar for seg følgende temaer:

Levevis: Her forteller vi om artenes økologi og levevis og trekker fram spennende kunnskap som du ikke finner i vanlige felthåndbøker.

Trusler og bestandsstatus: Her gir vi informasjon om trusler og bestandsstørrelse. De oppgitte tallene for bestandsstørrelse er hentet fra Artsdatabanken. Alle artene står dessuten oppført med trusselkategori i forhold til den norske rødlisten over truede arter. Rødlisten er en liste over arters sannsynlighet for å dø ut i nær framtid.

Kategorier som brukes:

Utdødd (EX, Extinct) Arten har opphørt å eksistere.

Kritisk truet (CR, Critically Endangered) Arten har da ekstremt høy risiko for utdøing (50 % sannsynlighet for utdøing innen tre generasjoner og minimum ti år).

Sterkt truet (EN, Endangered): Arten har da svært høy risiko for utdøing (20 % sannsynlighet for utdøing innen fem generasjoner, minimum 20 år).

Sårbar (VU, Vulnerable) Arten har da høy risiko for utdøing (10 % sannsynlighet for utdøing innen 100 år).

Nær truet (NT, Near Threatened) Hensynskrevende arter som ikke tilhører kategori CR, EN eller VU, men er nære ved å tilfredsstille noen av disse kriteriene nå eller i nær framtid.

Livskraftig (LC, Least Concern) Dette er arter som ikke er direkte truet.

Fra forskningens verden: Her presenteres spennende forskning innenfor de ulike fuglegruppene. Siste gang slikt stoff ble samlet i bokform var i verket Norges Dyr fra 1993. Mye har skjedd innen forskningen siden den gang.

Fugl og menneske: Her behandler vi fuglenes historiske betydning for oss mennesker, både i dagligliv og folketro. I dag ser vi gjerne på fuglene som en pen kuriositet. Men for våre forfedre, som levde i et nært forhold til naturen, var de en viktig del av livet. Fuglene spådde om lykke og ulykke, de forutså vær og avling, var budbringere for Gud og Djevel og fortalte om giftemål og død.

Faktabokser: Alle de regulært forekommende hekkefuglene i Norge har fått sin egen faktaboks med informasjon om utseende, hekkeforhold og utbredelse, samt opphavet til det latinske navnet.

Vi retter en stor takk til fugleforsker og professor Svein Dale ved Universitet for miljø- og biovitenskap som har lest og kvalitetssikret all tekst i denne boka. Vi takker også Bjørn Aksel Bjerke ved Zoologisk Museum i Oslo for innspill til noen av bokas kapitler. Tom Helgesen og Audun Knappen takkes for å ha luket ut skrivefeil og dårlige formuleringer i teksten. Dessuten takkes Geir Sagen for god feltbistand og Thor Østbye og Ingar Jostein Øien for å ha bidratt med bilder av de artene vi selv ikke har klart å få fotografert.
Denne sammensatte varen består av
Norske fugler
 Levevis-forskning-trusler-folketro
Gyldendals store fugleguide og Norske fugler
Gyldendals store fugleguide (myk perm)
 Feltutgave
Gyldendals store fugleguide og Norske fugler

De som søkte Gyldendals store fugleguide og Norske fugler søkte også
Gyldendals store fugleguide (myk perm)
Pris: 398
Opticron 10x23 Doublet
Pris: 420
Nikon Sportstar EX 8x25 DCF
Pris: 1095
Focus Junior 6x21
Pris: 249
Mossor
Pris: 405
Focus Sports Optics Solar Eclipse glasses, 10 stk
Pris: 190
Focus Sports Optics Solar Eclipse glasses, 1 stk
Pris: 25
Norske sommerfugler, to plakater
Pris: 298
Plysjfugler 10 pk
Pris: 890
Fuglekasse til meis
Pris: 160Nof Travel

Klikk her for å vise alle varer på tilbud!

10 mest solgte bøker
Gyldendals store fugleguide (myk perm) Guide til Norges fugleliv
Gyldendals nordiske feltflora Mossor
Gyldendals store fugleguide og Norske fugler Seabirds
Flight Identification of European Passerines and Select Landbirds Norsk lavflora i farger
Fuglebokpakke - Kikk og bruk - Guide til Norges fugleliv - Gyldendals store fugleguide Norges sommerfugler

Facebook

Følg Natur og Fritid på
facebook.com/naturogfritid

Twitter

www.twitter.com/naturogfritid